Teleste Video Networks Sp z o.o. realizuje projekt nr POIR.01.01.01-00-0235/17 pod nazwą „S-AWARE – zaawansowany inteligentny system zapewnienia bezpieczeństwa””, realizowany w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem projektu jest stworzenie systemu zapewnienia bezpieczeństwa S-AWARE wykorzystującego statystyczne metody klasyfikacji obserwowanych i rejestrowanych zdarzeń w celu automatycznej identyfikacji zagrożeń oraz wspomagania operatorów systemu w nadzorowaniu bieżącej sytuacji. Rezultatem projektu będzie zaawansowany inteligentny system zapewnienia bezpieczeństwa, który zostanie wprowadzony do portfolio firmy. Głównymi klientami rezultatów projektu będą firmy i instytucje z zakresu obronności i bezpieczeństwa państwa (wojsko, policja itd.), transportu (kolej, autobusy itd.), monitoringu i przetwarzania danych (monitoring dróg, portów lotniczych, miejsc publicznych itd.).

Wartość projektu 13 611 646,62 zł

Wartość dofinansowania z Funduszy Europejskich 7 317 202,70 zł