S-AWARE system świadomości sytuacyjnej

Teleste S-AWARE® jest inteligentną platformę do centralizacji informacji i zarządzania codziennymi operacjami. Dane z różnych źródeł można gromadzić, identyfikować, analizować i prezentować na jednym, łatwym w obsłudze, graficznym interfejsie użytkownika opartym o przeglądarkę internetową.

 

Zarządzanie danymi

Platforma Teleste S-AWARE® obsługuje zaawansowane funkcje gromadzenia i zarządzania danymi, które pozwalają uzyskać przejrzysty obraz graficzny zdarzeń i alarmów oraz skutecznie i niezawodnie zarządzać sytuacjami alarmowymi. Platforma umożliwia wstępne zdefiniowanie zautomatyzowanych procesów w celu kierowania działaniami i decyzjami personelu operacyjnego, a także śledzenia sytuacji do celów analizy, raportowania i rozwoju.

Zintegrowany graficzny interfejs użytkownika

Gromadzenie danych: S-AWARE® gromadzi dane z dowolnej liczby oddzielnych czujników, urządzeń i aplikacji w ramach Twojego systemu operacyjnego. Dane te mogą obejmować np. wideo, alarmy, czujniki ruchu, informacje o lokalizacji, kontrolę dostępu, wykrywanie włamań, analizę lub inne istotne informacje. Zebrane dane są wyświetlane na graficznym interfejsie użytkownika opartym na mapie (GUI).

Analiza, inteligencja i rozpoznawanie zdarzeń: Za pomocą S-AWARE® można automatycznie agregować i konsolidować dane systemowe w celu identyfikacji i rozpoznawania zdarzeń i łańcuchów zdarzeń w miarę ich występowania oraz definiowania priorytetów każdej sytuacji. Zaawansowane narzędzia, takie jak sztuczna inteligencja, są wykorzystywane do wspomagania analizy w ramach systemu.

Skryptowanie i automatyzacja procesów: Platforma S-AWARE® umożliwia wstępne zdefiniowanie zautomatyzowanych skryptów procesówy i standardowych procedur operacyjnych (SOP), które mają być przestrzegane przez personel operacyjny w przypadku wystąpienia nieoczekiwanych sytuacji. Rozwiązanie to pozwala na znaczne skrócenie czasu reakcji, a w przypadku, gdy wymagana jest reakcja krytyczna, zapewnia również personelowi niezbędne wskazówki operacyjne.

Komunikacja z odległymi miejscami i zainteresowanymi stronami: S-AWARE® pozwala na bezproblemową komunikację pomiędzy patrolami terenowymi, odległymi obiektami i centrum dowodzenia, a także na niezawodne i bezpieczne dostarczanie informacji pomiędzy Państwa interesariuszami. Rozwiązanie to zapewnia, że zweryfikowane informacje są dostępne w czasie rzeczywistym, kiedy i gdzie są potrzebne.

Wspomaganie dochodzeń kryminalistycznych: S-AWARE® może pomóc w zarządzaniu dochodzeniami po wystąpieniu zdarzenia, poprzez przechowywanie i śledzenie informacji dowodowych oraz gromadzenie dowodów w postaci cyfrowej i fizycznej.

Zgłaszanie i raportowanie: S-AWARE® przechowuje i rejestruje informacje ze wszystkich elementów systemu i śledzi zdarzenia w celu generowania ujednoliconych raportów automatycznych lub zaplanowanych, które mogą być później wykorzystane do celów szkoleniowych i analitycznych. Pozwala również na dostęp do synchronizowanego w czasie odtwarzania zdarzeń, co pomaga w śledzeniu luk w procedurach.

Nowe możliwości systemu monitoringu wizyjnego

S-AWARE® jest dostępny jako samodzielny produkt lub można go wykorzystać do wprowadzenia dodatkowej warstwy do rozwiązania firmy Teleste w zakresie bezpieczeństwa wideo S-VMX i zarządzania informacjami. Systemy S-AWARE® i S-VMX współpracują bezproblemowo i mogą być zintegrowane z tym samym graficznym interfejsem użytkownika.

Pliki do pobrania:

Teleste S-AWARE System Świadomości Sytuacyjnej - Broszura
Teleste S-AWARE - Artykuł Zabezpieczenia 2/2020