Teleste S-VMX to system zarządzania wideo IP oparty na otwartej architekturze. Zapewnia inteligentne i skalowalne rozwiązanie zarówno dla specjalistów od bezpieczeństwa wideo jak i specjalistów IT.

Bezpieczna inwestycja

Wysoka dostępność systemu gwarantuje, że usługi są zawsze uruchomione. Dane są bezpieczne i chronione. Otwarta platforma zapewnia łatwą adaptację przyszłych rozszerzeń, a tym samym minimalizuje wymagany nakład pracy inżynieryjnej. Uproszczona architektura systemu oraz łatwość wdrażania i konserwacji zapewniają ekonomiczną eksploatację i własność.

                 

 

Swoboda eksploatacji

Usługi sieciowe przenoszą S-VMX na poziom dzisiejszego świata sieciowego, w którym interfejs klienta jest dostępny za pośrednictwem standardowej przeglądarki internetowej bez zależności od systemu operacyjnego lub sprzętu. Środowisko LAN obsługuje operatora z komunikacją w czasie rzeczywistym, podczas gdy sieć WAN oferuje cenną mobilność, umożliwiając dostęp do systemu za pomocą urządzeń PDA, smartfonów lub urządzeń PAD. Interfejs użytkownika może być dostosowany do różnych wymagań, w zależności od tego, czy działa użytkownik końcowy, np. w dziedzinie transportu kolejowego, drogowego lub bezpieczeństwa publicznego.

 

Inteligentne podejście do budowy systemu

Wybór i modyfikacja systemu jest łatwa dzięki dobrze zdefiniowanym i uproszczonym pakietom. Ta modułowość daje systemowi S-VMX łatwą skalowalność. Na najbardziej podstawowym poziomie S-VMX opiera się tylko na dwóch modułach; Serwer systemu i rejestrator NVR. S-VMX rośnie modułowo w razie potrzeby: jeśli dodasz więcej kamer, innych komponentów systemu lub klientów, po prostu podnieś wydajność rdzenia systemu. Przyszłe rozszerzenie z jednej kategorii systemów S-VMX na inną można osiągnąć elastycznie, po prostu zmieniając odpowiednią licencję na system.

                    

Command & Capture™

Teleste Command & Capture ™ pozwala operatorowi zintegrować dowolną zdalną lub lokalną aplikację lub system do zarządzania informacjami, w jedną jednostkę, niezależnie od systemu operacyjnego lub oprogramowania używanego w aplikacjach w różnych systemach.

Proces integracji z Command & Capture ™ jest szybki, bezpieczny i ekonomiczny. Pozwala na bezproblemową obsługę i kontrolę wszystkich zdarzeń i zadań, scentralizowanych za pośrednictwem jednego punktu operacyjnego. Wielkość kontrolowanego systemu można dodatkowo rozszerzyć lub zmniejszyć dynamicznie. Command & Capture ™ to bezpieczny, ekonomiczny i przyszłościowy system z elastycznością pozwalającą dostosować się do najbardziej złożonych systemów. Wszystko czego potrzebujesz to komputer, połączenie z Internetem i oprogramowanie Teleste Command & Capture ™.