HELSINKI CITY TRANSPORT WYBRAŁO PLATFORMĘ TELESTE S-AWARE® DO ZBUDOWANIA JEDNOLITEGO SYSTEMU ŚWIADOMOŚCI SYTUACYJNEJ DLA METRA W HELSINKCH

Helsinki City Transport wybrało platformę S-AWARE® firmy Teleste, aby zwiększyć świadomość sytuacyjną i zwiększyć bezpieczeństwo podróżowania w systemie metra w Helsinkach. Wdrożenie platformy rozpocznie się w 2019 r., a projekt będzie realizowany w kilku fazach i zostanie zakończony pod koniec 2020 r.

W ostatnich latach metro w Helsinkach zostało poddane kilku modernizacjom i znacznym rozbudowom. Obecnie obejmuje ponad 20 stacji w Helsinkach i sąsiednich miastach i obsługuje stołeczny region Finlandii z setkami tysięcy przejazdów dziennie. Każdego roku ponad 80 milionów pasażerów i osób dojeżdżających do pracy lubi podróżować w systemie, który stanowi najbardziej wysunięte na północ metro na świecie.

Mając na uwadze bezpieczeństwo pasażerów i całego systemu metra, Helsinki City Transport użyje platformy S -AWARE® firmy Teleste, aby rozwinąć swoje możliwości reagowania i zapewnić wysoki poziom usług, np. podczas ewentualnych awarii bezpieczeństwa, alarmów i stanów awaryjnych, jak również w innych złożonych lub krytycznych sytuacjach. 

Platforma Teleste S-AWARE® została zaprojektowana w celu zwiększenia wydajności, bezpieczeństwa i ochrony w transporcie publicznym, na lotniskach, w infrastrukturze krytycznej i w sektorze rządowym. Platforma działa poprzez zbieranie w czasie rzeczywistym informacji z różnych podsystemów, źródeł danych i wejść sensorycznych, a także wyświetla jednolity obraz w czasie rzeczywistym całej infrastruktury operacyjnej. Zapewnia to lepsze zrozumienie tego, co dzieje się w otoczeniu i tworzy podstawy do efektywnego podejmowania decyzji.

Użycie systemu Teleste w transporcie miejskim w Helsinkach umożliwi również efektywne wykorzystanie systemu przez wielu innych operatorów, w tym policję, straż pożarną i służby ratownicze, Regionalny Zarząd Transportu w Helsinkach oraz miasta Helsinki i Espoo.