Teleste dostarczy system do nadzoru wideo autostrad we Francji dla grupy APRR. 

Grupa APRR (Autoroutes Paris Rhône) wybrała system zarządzania sygnałem wizyjnym S-VMX firmy Teleste w celu modernizacji infrastruktury bezpieczeństwa i nadzoru autostrad. System zostanie wdrożony przez konsorcjum złożone z Teleste i ENGIE Ineo, jednego z wiodących światowych dostawców energii - grupy ENGIE.

Grupa APRR, spółka zależna Eiffage, zarządza autostradami i strukturami poboru opłat na podstawie koncesji udzielonych przez państwo francuskie. Zgodnie z warunkami umów koncesyjnych Grupa inwestuje również znaczne środki w sieć 2,323 km w celu poprawy warunków podróży i zaspokojenia nowych potrzeb klientów w zakresie mobilności.

System S-VMX firmy Teleste będzie odpowiedzialny za monitorowanie i zabezpieczenie sieci autostrad na wschodzie i południu Francji, w tym tras autostrad oraz parkingów i miejsc odpoczynku. Projekt ma zostać zrealizowany w latach 2019 i 2020, a zakres kontraktu obejmuje 10-letnią umowę serwisową.